فضای کار اشتراکی

مصاحبه با حسن خواجه‌حسینی موسس استارتاپ اَبَرکلود

استارتاپ AbarCloud.com  در زمینه‌ی پردازش ابری فعالیت می‌کند و تجربه‌ای موفق در خارج از ایران دارد. بنیان‌گذاران آن به تازگی به ایران آمده و در فضای کار اشتراکی زاویه مستقر هستند. زاویه مصاحبه ای انجا …

2013 V
2 O

برگزاری اولین دوره جامع سئو

اولین دوره جامع سئو زاویه و وب سیما هفته گذشته بعد از برگزاری سه بخش دوره به اتمام رسید. این دوره طی یک همکاری مشترک بین فضای کار اشتراکی زاویه و آژانس خلاقیت وب سیما از تاریخ ۱۶ دی ۹۵ با بخش سئو کلاه …

817 V
0 O