ضوابط عضویت و استفاده از فضای کاری مشترک زاویه

عضو در قبال دریافت خدمات از جمله؛ فضای استقرار، تعداد صندلی و… مبلغ معین شده را به شرکت کارخانه نوآوری هم‌آوا (سهامی خاص) از طریق پلتفرم زاویه پرداخت می‌نماید. شروع استفاده از خدمات زاویه منوط به پرداخت هزینه خدمات از سوی عضو/اعضا خواهد بود.

کلیه اعضا در طول مدت عضویت در فضای کاری اشتراکی زاویه متعهد به رعایت این ضوابط هستند.

 

«تعاریف»

فضای کار اشتراکی زاویه/زاویه: فضای کاری اشتراکی است برای فعالیت کارآفرینان، آزادکارها (free lancers) و. افراد خلاق (عمدتاً در حوزه کسب و کارهای نوپا) و به منظور تمرکز بر روی پروژه‌های کسب و کارهای نو و دسترسی آسان‌تر به جامعه‌ای از متخصصین حرفه‌ای.

فضای کار اشتراکی ثابت: منظور این است که محل استقرار عضو زاویه/ اعضای تیم در قسمت مشخصی از فضای کار اشتراکی زاویه و به صورت ثابت و انحصاری باشد.

فضای کاری اشتراکی منعطف: منظور این است که محل استقرار عضو زاویه/ اعضای تیم در فضای کار اشتراکی زاویه ولی به صورت متغیر باشد.

ضوابط: ضوابط عضویت و استفاده و از فضای کار اشتراکی زاویه شامل هرگونه تغییر و اصلاح آتی آن.

روزهای کاری: . تمامی روز‌های هفته

عضو زاویه/ سرپرست تیم:  حسب مورد شخص مستقر در فضای کار اشتراکی زاویه و یا عضوی که به نمایندگی از سایر اعضای تیم قوانین و ضوابط فضای کاری اشتراکی زاویه را پذیرش و تایید نموده است.

اعضای تیمحسب مورد عبارتند از اعضاء تیم تحت مدیریت عضو زاویه که مشخصات آنها کتبا به هم آوا ارائه شده و همراه با عضو زاویه در فضای کار اشتراکی زاویه مستقر می‌گردند.

«شرح خدمات هم‌آوا»

 1. فراهم نمودن وسایل، تجهیزات و امکانات موجود زاویه شامل فضای پذیرایی، اتاق جلسات، آمفی تئاتر، اینترنت پرسرعت وایرلس، نمازخانه و سرویس بهداشتی در حد متعارف و با رعایت ضوابط و مقررات زاویه برای عضو زاویه /و اعضای تیم.
 2. فراهم کردن امکان شرکت در گردهمایی‌های عمومی کارخانه نوآوری هم آوا و امکان شرکت با برخورداری از تخفیف (به صلاحدید هم آوا و با ملاحظه هزینه‌ها و سایر شرایط هر کارگاه ) در کارگاه‌های آموزشی هم آوا برای عضو زاویه/ و اعضای تیم .

«قوانین و شرایط استفاده از فضای اشتراکی زاویه»

 1. عضو/اعضا تعهد و تصدیق می‌نماید که از فضای اشتراکی زاویه فقط جهت انجام فعالیت های مشروع و قانونی استفاده می‌نماید.
 2. عضو/اعضا تصدیق و تعهد می‌نماید که حفظ سکوت و آرامش را در فضای اشتراکی زاویه و فضاهای مشاعی مد نظر قرارداده، نظافت و بهداشت کار و حفظ محیط زیست را در آن و کلیه اماکن مراعات نماید.
 3. عضو/اعضا تصدیق و تعهد می‌نماید در طول مدت استفاده از فضای اشتراکی زاویه ، شئونات و موازین اسلامی و اجتماعی و اخلاق حسنه و حسن سلوک نسبت به همسایگان و دیگر استفاده کنندگان را به طور کامل مراعات نموده و ضمن پایبندی به منشور اخلاقی، کلیه مقررات، ضوابط دستورالعمل‌های موجود و معین شده زاویه در این خصوص را به موقع اجرا نماید و حسن اجرای آن را تعهد نماید.
 4. عضو/اعضا تعهد و تصدیق می‌نماید در صورت اتمام یا عدم پرداخت حق عضویت خود ؛ نسبت به تخلیه (اعم از تخلیه میز، اتاق جلسه، کمد و…) تمامی وسایل خود اقدام نماید در غیر اینصورت اگر عضو به تصرفات خود ادامه دهد، هم‌آوا حق تخلیه و ضبط اموال عضو را خواهد داشت و در اینصورت عضو حق هرگونه اعتراضی را نسبت به اقدامات هم‌آوا از خود سلب و ساقط می‌نماید.
 5. به منظور استفاده بهینه و اعمال مدیریت برفضای کار اشتراکی زاویه، هم آوا مجاز خواهد بود بدون اخطار قبلی مقررات داخلی، ضوابط و شرایط استفاده از فضای کار اشتراکی زاویه را بدون اینکه مستقیماً تعهد مالی بیشتری برای عضو زاویهاعضای تیم ایجاد نماید، به صلاحدید خود تغییر دهد.
 6. تغییرات مزبور در سایت زوایه به نشانی co اطلاع رسانی خواهد شد. عضو زاویه/اعضای تیمموظفند مرتبا با مراجعه به سایت آخرین تغییرات اعلامی را مطالعه کنند.
 7. پذیرشضوابط مندرج در این سند به معنی پذیرش و التزام به کلیه تغییرات و اصلاحات بعدی آن به شرطی که در سایت منتشر شده باشند، خواهد بود.
 8. عضو زاویهو/یا اعضای تیم متعهد می‌گردند با رعایت جمیع موازین قانونی (از جمله قانون جرایم رایانه ای)، ضوابط کارخانه نوآوری هم‌آوا و قوانین پارک فناوری و سایر موارد ذیل نسبت به استقرار و استفاده از خدمات ارائه شده توسط هم آوا، اقدام نمایند:
 • از هرگونه استفاده، تولید، انتشار، انتقال، ارسال، بارگذاری، توزیع یا اشاعه‌ی هرگونه محصول یا محتوای غیر قانونی خودداری نمایند؛
 • حقوق مالکیت فکری اشخاص را نقض ننمایند؛
 • از هرگونه تحصیل، تخریب یا استفاده غیرمجاز از اطلاعات اشخاص ثالث (از جمله آدرس ایمیل) خودداری نمایند؛
 • از هرگونه سوء رفتار یا اعمال غیرمتعارف که موجب برهم خوردن نظمزاویه یا مزاحم استفاده سایرین می‌گردد، خودداری نمایند.
 1. در صورت نقض قوانین و مقررات جاری کشور و یا تخلف از تعهدات مندرج در ضوابط، عضو زاویه/اعضای تیم ملزم به جبران کلیه خسارات وارده به هم آوا یا ثالث خواهند بود. هم آوا حق خواهد داشت به صلاحدید خود موارد احتمالی نقض قوانین و ضوابط را از مراجع قانونی پیگیری کند.
 2. مسئولیت حفاظت از اموال، اطلاعات و داده های عضو زاویه/ و اعضای تیم به عهده ایشان بوده و هم آوا هیچ گونه مسئولیتی از این بابت نخواهد داشت. عضو زاویه/اعضای تیم حق هرگونه اعتراض و ادعا از این بابت علیه هم آوا را از خود سلب نمودند.
 3. اعضای زاویه متعهد هستند کارت ورود به زاویه را در اختیار اشخاص متفرقه (به معنی هر شخصی به جز اعضای تیم و میهمانان ایشان) نگذارند و از آوردن اشخاص متفرقه به فضای زاویه خودداری کنند.
 4. در صورت حدوث هرگونه اختلاف فیمابین عضو/اعضای زاویه با یکدیگر که نیازمند حل و فصل از طریق مذاکره و یا … باشد، باید مراتب به مسئول زاویه اطلاع داده و هیچ یک از اعضا حق دخالت شخصی نسبت به این موضوع را نخواهند داشت.
 5. هم آوا هیچ گونه مسئولیتی از بابت امنیت و محرمانگی سرویس‌های اینترنت فراهم شده در فضای کاری اشتراکی ندارد. مسئولیت حفاظت از اطلاعات و داده‌هایعضو زاویه/اعضای تیم انحصارا به عهده ایشان است.
 6. هم آوا صرفا در حیطه مجاز مطابق با مقررات جاری، حق گردآوری، نگهداری و استفاده از اطلاعات فردی عضو زاویه/اعضای تیم را دارد.
 7. اجازه استفاده از فضا و خدمات زاویه، منحصراً و به قید مباشرت به افراد عضو به شرح مندرج در این سند و ضوابط اختصاص دارد. بنابراین ورود میهمانان عضو زاویه منوط به هماهنگی قبلی و در صورت نیاز،اخذ مجوز توسط هم‌آوا است
 8. در مواردیکه اعضا زاویه متعدد و متشکل از افراد (تیم) باشند، کلیه اعضای تیم ملزم به رعایت این ضوابط بوده و با عضو زاویه در برابر هم آوا دارای مسئولیت تضامنی هستند. مسئولیت تفهیم مقررات و التزام اعضای تیم به مفاد این سند و سایر قوانین و مقررات مربوطه بر عهده سرپرست تیم خواهد بود.
 9. عضو زاویه متعهد می­گردد همزمان با خاتمه عضویت به هر علت، نسبت به تخلیه کامل محل استقرار و تسلیم آن به صورت نظافت شده و در وضعیت روز تحویل به هم آوا اقدام نماید. در صورت تاخیر در انجام تعهدات موضوع این بند، عضو زاویه متعهد است تا زمان تخلیه کامل علاوه بر پرداخت مبلغ حق عضویت روزانه، به ازا هر روز تاخیر معادل ۲ برابر هزینه روزانه عضویت (بر اساس نرخ روز عضویت زاویه)  به عنوان وجه التزام تاخیر در انجام تعهد به هم آوا پرداخت نماید.
 10. هرگونه تغییر در شرایط استفاده از فضای کاری اشتراکی (مانند تغییر در ساعات و روزهای استفاده و غیره) با اطلاع رسانی مسئول زاویه خواهد بود.
 11. تغییر در اعضای تیم باید با هماهنگی هم‌آوا و از طریق حساب کاربری سایت زاویه صورت گیرد. استفاده عضو/اعضای جدید منوط به پذیرش ضوابط است.

«شرایط استفاده از اتاق جلسات»

حق استفاده از اتاق جلسات برای اعضای ثابت معادل ۱۰ ساعت در ماه و برای اعضای مستقر در فضای کاری منعطف ۵ ساعت در ماه می‌باشد.

«خاتمه عضویت»

 1. در صورت تخلفعضو زاویه/اعضای تیم از ضوابط، هم‌آوا حق خواهد داشت بدون نیاز به اخطار قبلی عضویت فرد/افراد خاطی را لغو نماید.
 2. هم‌آوامی­تواند به صلاحدید خود با ارسال اخطار از طریق پلتفرم به حساب کاربری عضو ظرف مدت ۱۵ روز ، عضویت را لغو نماید.

«ابلاغات و اقامتگاه قانونی»

 1. اقامتگاه قانونی عضو زاویه/اعضای تیم همان نشانی مندرج در پلتفرم زاویه بوده و ایشان متعهد می‌باشند در صورت تغییر نشانی خود، بلافاصله نشانی جدید را از طریق درج در حساب کاربری و یا از طریق ایمیل به هم‌آوا اطلاع دهند، در غیر این صورت تا زمان اعلام اقامتگاه جدید، ابلاغات به نشانی قبلی معتبر تلقی شده و منشاء اثر خواهد بود.
 2. مسئول زاویه به عنوان نماینده هم آوا و به منظور هماهنگی و پیگیری های مرتبط با امور فنی و اجرایی معرفی گردید.

«حوادث قهریه (فورس ماژور)»

 1. فورس ماژور عبارت است از وقوع هرگونه حادثه غیرقابل کنترل، غیرقابل دفع و غیرقابل پیش‌بینی که مستند به عمل هیچ یک از طرفین نباشد و از جمله مصادیق آن می توان به اعلام حکومتی و شرایط ویژه مانند سیل، زلزله، آتش‌سوزی، جنگ، حوادث طبیعی و ممنوعیت های قانونی اشاره کرد که اجرای تمام یا بخشی از تعهدات موضوع سند حاضر را به تاخیر اندازد یا با مانع روبرو نماید. هم‌آوا در خصوص تعطیلات این بند هیچ تعهدی مبنی بر جبران خسارت به عضو نخواهد داشت.
 2. مدت تداوم فورس ماژور متناسباً به مدت عضویت افزوده خواهد شد.
 3. در صورت تداوم وضعیت فورس ماژور به مدت بیش از سه ماه، هر یک از طرفین می‌تواند همکاری حاضر را، با اطلاع رسانی از درگاه‌های ارتباطی زاویه به طرف مقابل، لغو نماید.
 4. در صورت حدوث فورس ماژور برای هر یک از طرفین، مراتب مزبور باید در اولین فرصت متعارف که حداکثر بیش از ۱۰(ده) روز از زمان رفع حالت فورس ماژور تجاوز نخواهد کرد کتباً به طرف مقابل اطلاع داده شود، مگر اینکه وسعت یا کم و کیف حادثه به گونه‌ای باشد که عملاً و عرفاً مورد اطلاع عموم و یا تایید متعهدله باشد. بدیهی است در صورت عدم اعلام به موقع، مسئولیت کلیه خسارات وارده ناشی از عدم اعلام به موقع، بر عهده متخلف از اجرای مقررات بند حاضر خواهد بود.
 5. در موارد قطعی آب، برق، گاز ، سیستم تهویه مطبوع و اینترنت که بر اساس شرایط فورس ماژور و توسط مبدأ ارائه دهنده خدمات یعنی حاکمیت، دولت، نیروگاه‌ها و … قطع یا اختلالی در ارائه شان ایجاد شود، هم‌آوا هیچ گونه تعهدی مبنی بر جبران خسارت نخواهد داشت.

«نحوه حل و فصل اختلاف»

در صورت بروز مشکل و اختلاف در تفسیر این شرایط و ضوابط، طرفین (هم‌آوا و عضو/اعضا) تلاش می‌نمایند تا از طریق مذاکره نسبت به حل اختلافات خود اقدام نمایند. در صورتی که نتوانند اختلاف به وجود آمده را رفع کنند و به توافق نهایی و رضایت دو جانبه برسند، موضوع به هیات داوری سه نفره متشکل از مدیر عامل یا یکی از اعضای هیات مدیره هم‌آوا (به عنوان داور اختصاصی هم‌آوا) و یک نفر داور اختصاصی عضو زاویه و یک داور منتخب دو داور اختصاصی ارجاع می شود. در صورت عدم توافق داوران اختصاصی در تعیین داور سوم، داور یادشده از میان مجموع چهار داور پیشنهادی ایشان (هریک دو داور پیشنهادی) به قید قرعه انتخاب خواهد شد.

رأی مبتنی بر نظر این داوری برای طرفین قطعی و لازم‏الاجرا است در غیر این صورت رأی محاکم و مراجع صالح قضایی برای طرفین لازم الاتباع است.