کوورکینگ اسپیس

کوورکینگ اسپیس یا همان Co-working Space به سرعت و به صورت کارآمد به ایجاد شبکه کاری، چه به صورت فردی چه به صورت حرفه ای کمک می کند. در صورت ورود به کوورکینگ اسپیس شما با افراد مختلف از همه بخش های تجاری ارتباط خواهید داشت و افرادی را می بینید که ممکن است ارتباطات مفیدی برای آینده شما باشند. ممکن است تجارت شما با افزایش این ارتباط ها، به صورت بالقوه رشد کند.

فضای کاری اشتراکی در تهران

پنج پرسشی که باید پیش از پیوستن به فضای کار اشتراکی بپرسید

فضای کار اشتراکی به کارکنان انفرادی و مشارکتی کمک می کند تا شکاف ملکی را پر کند که نیاز بیشتری بدان حس می شود. فضای کار اشتراکی، فضاهای موقتی در اختیار شرکت ها قرار می دهد تا راه خود را پیدا کنند و هم …

1279 V
0 O
ضوابط محل کار درفضای کار اشتراکی

ضوابط محل کار در فضای کاری اشتراکی

راهنمایی برای همکارانی که می خواهند رفتاری ملایم داشته باشند و به صورت کامل نیروهایشان را به اشتراک بگذارند. خواه فردی باشید که به تازگی وارد فضای کار اشتراکی شده اید یا فقط می خواهید قوانین شراکت خود …

1632 V
0 O
پنج دلیل برای کار در فضای کار اشتراکی در شرکت های نوپا

پنج دلیل برای کار در فضای کار اشتراکی

فضای کار اشتراکی، از بسیاری جهات، دقیقاً مانند تصویری کلیشه ای است؛ قهوه رایگان، مبلمان هایی برای لم دادن، میز های پینگ پنگ و فوتبال دستی و مجموعه بزرگی از افراد جوان که با کامپیوتر های اپل مشغول به ک …

1248 V
0 O