فضای کار

برگزاری رویداد تجربه نگاری سفر به سیلیکون‌ ولی

  هفته گذشته در زاویه میزبان مهدی علیپور معروف به دکتر استارتاپ بودیم. مهدی علیپور در این رویداد تجربیات شخصی خودش در سفر به سیلیکون ولی را در فضایی دوستانه با شرکت کنندگان به اشتراک گذاشت. در ای …

998 V
0 O

چله تابستانی زاویه

  در ادامه دوره‌ها و کارگاه‌های زاویه در زاویه تابستان ۹۶ میزبان سری کارگاه های زاویه با مربیان مجرب بین المللی با نام چله زاویه هستیم. کارگاه‌های تابستانی در تکمیل دوره‌های موفق قبلی زاویه به هم …

668 V
0 O