فهرست
بررسی مشکلات و مسائل مرتبط با فضای کاری زاویه
مشکلات مرتبط با امکانات و تجهیزات فضای کاری زاویه
 • برخی گلدان‌ها بصورت کامل خشک شده‌اند؛ یا از فضای کاری زاویه بیرون برده شوند و یا بودجه‌ای برای تامین گلدان‌های جدید اختصاص یابد.
 • کابل HDMI اتاق جلسه کنجکاوی خراب است.
 • ماژیک برای اتاق جلسات موجود نیست.
 • سیستم تهویه فضای کاری زاویه نیازمند خودکار سازی است. تمامی افراد حاضر در فضای کاری زاویه از این مسئله شکایت دارند.
 • تعویض یا تعمیر مبل‌های شکسته بالای اتاق جلسات، که برخی از آن‌ها غیرقابل استفاده می‌باشند.
 • تعمیر یا تامین لامپ برای روشنایی فضای بالای اتاق جلسات که درحال حاضر شکسته یا سوخته می‌باشند.
 • پریز اتاق سینرژی نیاز به تعمیر دارد.
 • میز اتاق سینرژی شکسته است.
 • بخش فضای کاری «ثابت» نیازمند صندلی‌های بهتری هستند.
 • نیازمند ماکروویو جدید در آشپزخانه زاویه (مایکرویو فعلی، پاسخگوی تمامی اعضای زاویه و سایربخش‌ها نظیر هم‌آوا نیست.)
 • درب‌های ورود نیازمند الکترونیکی شدن هستند اینجا مثل کافی شاپه، هرکی دلش میخواد میاد تو و من نمیتونم هر روز با این افراد بحث کنم.
مسائل مرتبط با بهداشت
 • سرویس‌های بهداشتی خراب هستند.
 • سیفون سرویس‌های بهداشتی خراب هست.
 • سطل زباله سرویس‌های بهداشتی باید تعویض گردند.
 • نظافت سرویس‌های بهداشتی به موقع نیستند.
 • موکت کل سالن نیاز به تعویض دارد. شکایت در این مورد بالاست.