فهرست
این رویداد به اتمام رسیده است!
در لین استارتاپ
وبینار اصول اولیه لین‌استارتاپ

آنچه در لین استارتاپ به‌کار گرفته می‌شود:

– بررسی بازار به‌جای برنامه‌ریزی‌های بسیار دقیق؛
– بازخورد مشتری به‌جای تصمیم‌گیری‌های شخصی؛
– روش‌های طراحی چند مرحله‌ای به‌جای روش‌های سنتی طراحی محصول نهایی در اولین قدم.

 

تعریف ساده‌ای از لین استارتاپ بدین شرح است:

«سازمانی موقت که برای جست‌وجو و یافتن مدل کسب‌و‌کاری تکرارپذیر و مقیاس‌پذیر طراحی شده و به‌وجود آمده است.»

 

لینک ثبت‌نام در این وبینار:

ثبت‌نام