دوست عزیز، در حال حاضر مشغول بازنگری در تجربه مشتری و خدمات زاویه هستیم و امکان ثبت نام وجود ندارد. همچنین افرادی که قبلا از اعضای زاویه بوده‌اند نیز موقتا امکان تمدید نخواهند داشت.
فهرست
این رویداد به اتمام رسیده است!
کارگاه مهارت ارتباطی در بحران

کارگاه مهارت ارتباطی در بحران

 

1 . آشنایی با بحران و مهارت های ارتباطی آن
2 . آشنایی با رهبری حرفه ای
3 . موردکاوی: تجربه واقعی یک شرکت در هنگام بحران
4 . بازی مدیریتی
5 . ارایه راهکار برای برقراری ارتباط مناسب در بحران