فهرست
این رویداد به اتمام رسیده است!
کارگاه ارزش‌گذاری استارت‌آپ‌ها
کارگاه ارزش‌گذاری استارت‌آپ‌ها

تقریبا تمامی استارت‌آپ‌ها در اکثر مراحل رشد و پیشرفت خود به جذب سرمایه از سرمایه‌گذاران خطرپذیر (VCها) احتیاج دارند و به شخصه شاهد بوده‌ام که استارت‌آپ‌ها به دلیل عدم آگاهی از روش‌های مذاکره با سرمایه‌گذاران و چالش‌های موجود در فرایند جذب سرمایه موفق به جذب سرمایه نشده و شکست خورده‌اند. از این رو معتقدم استارت‌آپ‌ها باید اصول ابتدایی مذاکره با سرمایه‌گذاران که قلب آن روش‌های ارزش‌گذاری است را بدانند.

در این کارگاه سعی می‌کنم چکیده دانشی که در طی چندین سال حضور در مذاکرات سرمایه‌گذاری چه در سمت استارت‌آپ و چه در سمت سرمایه‌گذار، بدست آورده‌ام را با افرادی که به این دانش احتیاج دارند به اشتراک بگذارم.

در این کارگاه پیش از پرداختن به روش‌های ارزش‌گذاری پرکاربرد توسط سرمایه گذاران در ایران، ابتدا نکات مهم مقدماتی که کارآفرینان استارت‌آپی باید در خصوص فرایند جذب سرمایه بدانند توضیح داده می‌شود.

 

 

این مقدمات شامل مطالب زیر است:

نحوه تقسیم سهام میان کارآفرینان و سرمایه‌گذاران

مفاهیم pre-money and post-money valuation

Vesting schedule

سهام تشویقی کارکنان

تفاوت خرید سهام و افزایش سرمایه

مراحل رشد استارت‌آپ و تفاوت روش‌های ارزش‌گذاری در هر مرحله

 

بعد از پرداختن به مقدمات ضروری بحث، وارد روش های ارزش‌گذاری شده و سه روش مهم ارزش‌گذاری را توضیح داده و از هر یک مثال زده و به صورت عملی در کارگاه تمرین می‌کنیم.

 

این روشها عبارتند از:

روش تنزیل جریان‌های نقدی (DCF)

روش ضرایب درآمد و سود (revenue and profit multiples)

روش کارت امتیازی (scorecard)

 

در انتها توضیح داده می‌شود که در صورت نرسیدن به توافق با سرمایه‌گذار بر روی عدد مشخص چگونه می‌توان از قراردادهای منعطف برای حل مشکل استفاده کرد.