فهرست
این رویداد به اتمام رسیده است!
کارگاه آموزشی OKR
کارگاه آموزشی OKR

OKR مخفف Objectives & Key Results بوده که یک چارچوب چابک برای تعیین اهداف و اندازه‌گیری نتایج کمی (عملکرد) آنها می‌باشد. هدف از پیاده‌سازی OKR ایجاد شفافیت، همسویی و تمرکز است به نحوی که افراد همه‌ی سطوح سازمان را درگیر و مسئولیت‌پذیر کند. OKR مکمل مباحث مربوط به مدیریت عملکرد، استراتژی و KPI بوده و جایگزین آنها نمی‌باشد. هرچند OKR در ظاهر بسیار ساده به نظر می‌آید اما پیاده‌سازی صحیح آن بسیار پیچیده بوده و نیازمند دانش عمیق و تجربه عملی می‌باشد.

OKR در Intel ابداع و استفاده شد، سپس در Google پیاده‌سازی شد و پس از موفقیت چشمگیر آن در گوگل، توسط بسیاری از استارت‌آپ‌ها و شرکت‌های فناوری محور Silicon Valley و سپس کشورهای مختلف مورد استفاده قرار گرفت. نهایتا OKR به صنایع مختلف راه یافت و در شرکت‌های سنتی نیز پیاده‌سازی شد. در ایران نیز بسیاری از استارت‌آپ‌های کوچک و بزرگ، و همچنین شرکت‌های سنتی از آن استفاده می‌کنند.

 

 

سرفصل‌ها

این کارگاه به صورت تعاملی و بر اساس تجربیات عملی مدرس و best practice های جهانی آموزش داده می‌شود که در آن بحث، تمرین، مرور مثال و نهایتا کار عملی انجام خواهد شد.

1.     مرور مباحث مربوط به مدیریت عملکرد

2.     مرور مباحث مربوط به KPI

3.    آموزش کامل OKR و آمادگی برای پیاده‌سازی آن

4.     تفاوت KPI و OKR و چگونگی مدیریت هم‌زمان آنها

5.     فعالیت عملی جهت نوشتن OKR

 

پیش‌نیاز

این دوره پیش‌نیاز خاصی نداشته و برای شرکت در آن لازم نیست چیزی همراه داشته باشید.

یک جزوه‌ی چاپ شده در ابتدای دوره در اختیار شرکت‌کنندگان قرار خواهد گرفت که روی آن می‌توانید یادداشت بنویسید.