فهرست
این رویداد به اتمام رسیده است!
کارگاه آموزشی LinkedIn
کارگاه آموزشی LinkedIn

سرفصل‌ها

– اهمیت لینکدین در دنیای حرفه‌ای‌ها

– ساخت پروفایل، رزومه و نکات کلیدی

– برندسازی سازمانی و برندسازی شخصی

– ایجاد پروفایل سازمانی

– محتوانویسی و مقاله‌نویسی

– شبکه‌سازی

– شغل‌سازی و و جستجوی نیروی سازمانی

– نرم‌افزارهای جانبی

– موفقیت/شکست در لینکدین

– رقابت با حرفه‌ای‌ها در فضای کسب‌و‌کار

– ترفندهایی برای توسعه شخصی، شغلی و سازمانی