فهرست
این رویداد به اتمام رسیده است!
کارگاه کاربرد داده‌کاوی
کاربرد داده‌کاوی در قیمت‌گذاری، بازاریابی و تیم‌سازی

سرفصل‌ها

۱- آشنایی با کاربردهای تکنیک‌ها کمی (Quantitative) و الگوریتم‌های data science و داده‌کاوی

۲- استفاده از داده‌کاوی در پیاده‌سازی ایده‌های توسعه محصول/خدمات جدید)

۳- بررسی کاربردهای تکنیک Network Analysis در کارکردهای بازاریابی و منابع انسانی

۴- آشنایی با استراتژی‌ها و مفاهیم قیمت‌گذاری