فهرست
این رویداد به اتمام رسیده است!
کاربرد داده‌کاوی در تحلیل محیط و جانمایی کسب‌وکار
کاربرد داده‌کاوی در تحلیل محیط و جانمایی کسب‌وکار

سرفصل‌ها

۱- آشنایی با کاربردهای تکنیک‌ها کمی (Quantitative) و الگوریتم‌های data science و داده‌کاوی

۲- آشنایی با مفاهیم و تکینک‌های تدوین چشم‌انداز کسب‌و‌کار

۳- آموزش کاربرد روش‌های متن‌کاوی (Text mining) و تحلیل موضوعات (Topic modelling) در تحلیل نظرات مشتریان (Opinion & Review mining)

۴- آشنایی با مفهوم سیستم‌های دینامیکی (System dynamics) و مدل‌سازی عامل‌محور (Agent based modelling) در کسب‌و‌کار