فهرست
این رویداد به اتمام رسیده است!
کارگاه طراحی خلاق برای توسعه پایدار جوامع روستایی ایران
کارگاه طراحی خلاق برای توسعه پایدار جوامع روستایی ایران

در این کارگاه نگاهی نو به محیط اطراف را تجربه می کنیم و ایده ای مطرح خواهد شد که چگونه می توان از طریق طراحی خلاق به ارتقا سطح زندگی انسان ها کمک کرد. این کارگاه فضایی برای تجربه ی خلاقیت است و آموزش تئوریک در اولویت نمی باشد بنابر این مفهوم خلق ایده را با انجام بازی های مربوط به تکنیک های خلاقیت تجربه می کنیم. پروژه خانه خلاق سیاهکل به عنوان فضایی با معماری بومی گیلان معرفی خواهد شد و چگونگی بهره گیری از رشته های مختلف هنر به منظور کارآفرینی و توسعه گردشگری در جوامع روستایی ایران بررسی می شود.