فهرست
این رویداد به اتمام رسیده است!
جلسه ۲۶۲ گروه کاربران گنو/لینوکس تهران
جلسه ۲۶۲ گروه کاربران گنو/لینوکس تهران

کنداکتور

  • ساعت ۱۴ الی ۱۵:۴۵ گروه کاربران لینوکس تهران
  • ارائه اول توسط محمدرضا حقیری در مورد معرفی فرمورک Ruby on Rails و کاربردهای آن
  • قسمت دوم بحث آزاد در مورد چگونگی برگزاری لاگ و برنامه‌ریزی برای جلسه پایان سال و سال آینده
  • ساعت ۱۶ الی ۱۸ گروه کاربران پایتون تهران

 

شرکت در این رویداد همانند جلسات گذشته برای کلیه علاقه‌مندان، آزاد و رایگان است.