فهرست
این رویداد به اتمام رسیده است!
جلسه ۲۶۰ گروه کاربران گنو/لینوکس تهران
جلسه ۲۶۰ گروه کاربران گنو/لینوکس تهران

جلسهٔ ۲۶۰ گروه کاربران گنو/لینوکس تهران، روز پنجشنبه ۲۸ آذر ماه از ساعت ۱۱:۳۰ تا ۱۵:۳۰ در فضای کاری مشترک زاویه واقع در کارخانه نوآوری آزادی برگزار می‌شود.

گروه کاربران لینوکس تهران از ساعت ۱۱:۳۰ الی ۱۲:۴۵

ارائه اول توسط آقای محمد پروین با موضوع شبکه Private در لینوکس خواهد بود.

قست دوم توسط آقای ۱۱ ۱۱ با موضوع صحبت پیرامون بحثِ ثبت به صورت بحث آزاد خواهد بود.

 

استراحت میان تهلاگ و تهپاگ

 

گروه کاربران پایتون تهران از ساعت ۱۳:۳۰ الی ۱۵:۳۰

ارائه این بخش به احتمال زیاد توسط آقای محمود هاشمی یکی از کارمندان PayPal پیرامون کار با پایتون و بصورت ارائه و پرسش و پاسخ خواهد بود.

امید است بتوانیم ایشون رو به جلسه دعوت کنیم.

شرکت در این جلسات آزاد و رایگان خواهد بود.

لینک ثبت نام:

https://evand.com/events/tehlug260?icn=recom&ici=ap12