دوست عزیز، در حال حاضر مشغول بازنگری در تجربه مشتری و خدمات زاویه هستیم و امکان ثبت نام وجود ندارد. همچنین افرادی که قبلا از اعضای زاویه بوده‌اند نیز موقتا امکان تمدید نخواهند داشت.
فهرست
این رویداد به اتمام رسیده است!
بازی‌های فروش
بازی‌های فروش

برخورد با موقعیت های فروش همواره شور زیادی به همراه دارد. شوری با طعم پیروزی و سود!

در این کارگاه قرار است در کنار یکدیگر ۲ بازی گروهی و یک کار عملی مرتبط به هم و در راستای فروش انجام دهیم.

یادمان باشد: فروش یک کار هوشمندانه و ظریف است!

یک روز شاد و مفرح زمان خوبیه برای اینکه مهارت های فروش خود را به نمایش بگذارید، ارتقا دهید و لذت ببرید.