فهرست
این رویداد به اتمام رسیده است!
بازی‌های فروش
بازی‌های فروش

برخورد با موقعیت های فروش همواره شور زیادی به همراه دارد. شوری با طعم پیروزی و سود!

در این کارگاه قرار است در کنار یکدیگر ۲ بازی گروهی و یک کار عملی مرتبط به هم و در راستای فروش انجام دهیم.

یادمان باشد: فروش یک کار هوشمندانه و ظریف است!

یک روز شاد و مفرح زمان خوبیه برای اینکه مهارت های فروش خود را به نمایش بگذارید، ارتقا دهید و لذت ببرید.