نخستین دورهمی پادگپ

 

پادگپ، پادکستی برای معرفی، نقد و بررسی پادکست‌های فارسی است و هر هفته پنجشنبه‌ها منتشر می‌شود. به منظور ایجاد فضای تعاملی بین پادکسترها و پادکست‌شنوها، در کنار انتشار هفتگی پادکست، رویدادهایی با عنوان «دورهمی پادگپ» برگزار می‌شود تا کمی دورتر از فضای مجازی، امکان شبکه‌سازی و انتقال تجربیات فراهم شود. اولین دورهمی پادگپ با سخنرانی ۴ پادکستر از پادکست‌های (دفلیه، چسب زخم، آمپاژ و اجنبی) موضوعات مختلف حوزه پادکست را پوشش می‌دهد.

 

لینک ثبت نام:

https://evand.com/events/podgap