فهرست
سوالات متداول

آیا امکان استفاده از فضای کاری اشتراکی به مدت محدود (۱ هفته یا چند روز) وجود دارد؟

حداقل عضویت زاویه عضویت منعطف ۵ روز در ماه است.

میز ثابت با میز عادی چه تفاوتی دارد؟

در میزهای ثابت، به صورت مشخص یک میز برای آن‌ها در نظر گرفته می‌شود و در روزهای مختلف از همان میز می‌توانند استفاده کنند اما در میزهای عادی به جای استفاده از یک میز خاص از میزهایی که خالی هستند استفاده می‌شود و در روزهای مختلف می‌تواند متفاوت باشد.

آیا امکان استفاه از کامپیوتر شخصی و قرار دادن آن در محل فضای کاری وجود دارد؟

در صورتی که تیم هستید و یا از میزثابت استفاده می‌کنید امکان استفاده از آن را خواهید داشت.

من فرم درخواست استفاده از فضای کاری را پر کرده ام چه مدت باید منتظر بمانم؟

ما تلاش می‌کنیم ظرف مدت یک هفته از زمان درخواست شما، شما را از وضعیت درخواستتان مطلع کنیم. به علت درخواست‌های بسیار زیاد برای عضویت ثابت با محدودیت پذیرش فضا هستیم ولی برای پیش‌بینی ما برای عضویت منعطف این است که تا انتهای سال ۹۷ فضای مناسبی برای پذیرش متقاضیان داشته باشیم.

تا چه زمانی باید منتظر ظرفیت جدید برای عضویت ثابت در زاویه باشیم؟

عضویت ثابت زاویه با توجه به ظرفیت فعلی تا انتهای زمستان ۹۷ تکمیل است و در صورت تمایل می‌توانید از عضویت منعطف استفاده کنید. ما در انتهای زمستان ۹۷ ظرفیت‌های ثابت را مجددا بازبینی خواهیم کرد و در صورت ایجاد تغییر و فضای جدید شما را مطلع خواهیم کرد.

فضای کاری مشترک – زاویه

برای استفاده از فضای زاویه ثبت ام کنید


ثبت نام

ما را دنبال کنید


Telegram


Linkedin-in


Instagram


Twitter