رزرو فضای کار اشتراکی روزانه

سلام
خیلی خوشحالیم که زاویه را به عنوان فضای کار خود انتخاب کردید. زاویه گوشه‌ای امن برای تجربه، ساختن و یادگیری است. ما در اینجا علاوه‌بر فضای کار اشتراکی، کمک می‌کنیم یک اجتماعی پویا و هم‌افزا برای اعضا شکل بگیرد.

برای عضویت و استفاده از فضای کار اشتراکی زاویه به صورت روزانه با شماره زیر تماس بگیرید و پس از شماره گیری عدد ۳ را وارد نمایید.

توجه: برای استفاده از پلن روزانه به هنگام ورود مدرک شناسایی همراه خود داشته باشید