فهرست

دوره های زمستانی زاویه با همکاری هم آوا

در ادامه برگزاری دوره‌ها و کارگاه‌های آموزشی فصلی زاویه، دوره‌های زمستانی زاویه با عناوین و اساتید جدید تعریف شده اند. برای برگزاری هرچه با کیفیت تر این رویدادها زاویه با همکاری نوآوا دوره‌های آموزشی ویژه‌ای را برنامه ریزی کرده اند. این دوره‌ها در بخش‌های مختلف سرمایه‌گذاری، حقوقی، مدیریت محصول و .. با هدف رفع نیاز‌های استارتاپ‌ها و علاقه‌مندان به این حوزه‌ها برنامه‌ریزی شده اند. برخی از کارگاه‌ها زاویه و نوآوا:

کارگاه ارزش گذاری استارتاپ‌ها
کارگاه بایسته‌های حقوقی کسب‌ و کار‌های نوپا
دوره مدیریت محصول

در مورد نوآوا
شرکت نوآوا به عنوان بازوی مشاوره‌ای شرکت سرمایه‌گذاری سرآوا، متشکل از متخصصان توانمند و مشتاق به یادگیری است که همراه با ارزش آفرینان ایرانی، از کسب و کارهای نوپایشان حمایت می‌کند. این حمایت و همراهی در بخش‌هایی همچون تکنولوژی، هوش تجاری، هک رشد، بینش بازار، منابع انسانی، مشاوره سرمایه گذاری، حقوقی و مالیه به ارزش آفرینان ایرانی ارائه می‌شود.

برای اطلاع بیشتر در مورد این دوره‌ها می‌توانید به صفحه دوره‌های زمستانی زاویه مراجعه کنید.