فهرست
تعرفه های منعطف

میز منعطف 5 روزه

تومان 170,000
ماهانه

 • میز منعطف برای 1 نفر
 • دسترسی 5 روز در ماه / 7 الی 24 به غیر از روز های تعطیل
 • دسترسی به اینترنت نامحدود
 • دسترسی به رویدادهای داخلی
 • تخفیف رویداد های همکاران
 • دسترسی به اتاق جلسات / 1 ساعت رایگان در ماه
 • کمد اختصاصی

ثبت درخواست

میز منعطف 14 روزه

تومان 310,000
ماهانه

 • میز منعطف برای 1 نفر
 • دسترسی 14 روز در ماه / 7 الی 24 به غیر از روز های تعطیل
 • دسترسی به اینترنت نامحدود
 • دسترسی به رویدادهای داخلی
 • تخفیف رویداد های همکاران
 • دسترسی به اتاق جلسات / 2 ساعت رایگان در ماه
 • کمد اختصاصی

ثبت درخواست

میز منعطف 26 روزه

تومان 450,000
ماهانه

 • میز منعطف برای 1 نفر
 • دسترسی 26 روز در ماه / 7 الی 24 به غیر از روز های تعطیل
 • دسترسی به اینترنت نامحدود
 • دسترسی به رویدادهای داخلی
 • تخفیف رویداد های همکاران
 • دسترسی به اتاق جلسات / 5 ساعت رایگان در ماه
 • کمد اختصاصی

ثبت درخواست

DSC_0722
DSC_0753
DSC_0718

ما را دنبال کنید


Telegram


Linkedin-in


Instagram


Twitter