فهرست

برگزاری کارگاه Train the trainers

چهارشنبه ۱۸ مرداد میزبان کارگاه Train the trainers توسط خانم تارا کنخوئیس و شرکت کنندگان پرانرژی دوره بودیم.
در این کارگاه در سه بخش آماده سازی،‌ارائه و ارزیابی شرکت کنندگان مهارت خود را در راه حداکثر کردن تاثیر مثبت هر کلاس برای تبدیل شدن به Trainer های بهتر تمرین کردند.در بخش اول  شرکت کنندگان روش تدریس شامل نحوه فکر کردنو اماده کردن هدف یادگیری، مدیریت انرژی و سبکهای مختلف یادگیری و داستان سرایی از طریق تعامل موٍثر را فرا گرفتند. د بخش ارائه بر بهتر کردن جنبه‌های ارائه  شامل مهارت ارائه مثل زبان بدن، نحوه کنترل تن صدا تا مدریت شرکت کنندگان و کنترل پرسش و پاسخ تمرکز داشت. در قسمت پایانی و ارزیابی نیز شرکت کنندگان به ارائه دستاوردها و طراحی دوره خود پرداختند.

اگر در کارگاه حضور داشتید نظر خودتون در مورد کارگاه رو با ما به اشتراک بزارید.