فهرست

برگزاری کارگاه تحقیقات بازار در زاویه

کارگاه آشنایی با تحقیقات بازار کاربردی ویژه استارتاپ‌ها ۲۹ اردیبهشت ماه در زاویه برگزار شد.

در این کارگاه سه ساعته در ابتدا ابراهیم اسکندری‌پور بنیان‌گذار و مدیرعامل نظربازار به معرفی انواع روش‌های تحقیقات بازار پرداخت. در ادامه سینا شفیع‌زاده بنیان‌گذار و مدیر بخش بازاریابی نظربازار به برگزاری کارگاه عملی پرداخت.