فهرست

برگزاری دوره آموزشی فریلنسینگ برای معلولین

دوره آموزش فریلنسینگ اسفندماه با همکاری مشترک فضای کار اشتراکی زاویه و پونیشا برگزار می‌شود.

این دوره آموزشی مخصوص افراد متخصص و ماهری است که در یکی از زمینه های طراحی گرافیک، ترجمه یا برنامه نویسی مهارت دارند ولی ناتوانی آنها باعث شده در پیدا کردن کار مناسب، مشکل داشته باشند.

در این دوره افراد یاد میگیرند چطور پروفایل قوی برای خود ایجاد کنند، کارفرمایان را بشناسند، با آنها ارتباط برقرار کنند، روی پروژه ها قیمت گذاری کنند، و چطور از تکنولوژی برای کسب درآم خود بصورت مستقل استفاده کنند.

فریلنسر به کسی گفته می شود که برای خود و بصورت پروژه ای کار میکند. اگر شما در خانواده یا اطرافیان خود ناتوان جسمی یا توانیاب هایی را می شناسید که این دوره می تواند به آنها در مسیر آینده شغلی کمک کند، ثبت نام در این دوره را به آنها پیشنهاد کنید.

این دوره رایگان است و فقط افرادی که در مرحله اول انتخاب می شوند می توانند در این دوره حضور داشته باشند.

این دوره سه روزه  و در تاریخ ۱۷ – ۱۸ – ۱۹ اسفند سال ۱۳۹۵ در تهران و در فضای کار اشتراکی زاویه در محدوده امیرآباد برگزار می شود.