ثبت نام کارگاه لین استارتاپ

کارگاه کارآفرینی ناب

کارگاه کارآفرینی ناب، برای مراحل آغازین کارآفرینان فناور، واحدهایی که با توسعه محصول جدید سروکار دارند و یا شرکت‌های نوآور طراحی شده تا شانس خود برای ساخت محصولات موفق را بالا ببرند. کارگاه با معرفی متدولوژی Lean Startup آغاز می‌شود سپس با عمق بیشتر به تاکتیک‌های کاربد پیاده سازی این اصول می‌پردازد.