استارتاپ

مصاحبه با حسن خواجه‌حسینی موسس استارتاپ اَبَرکلود

  استارتاپ AbarCloud.com  در زمینه‌ی پردازش ابری فعالیت می‌کند و تجربه‌ای موفق در خارج از ایران دارد. بنیان‌گذاران آن به تازگی به ایران آمده و در فضای کار اشتراکی زاویه مستقر هستند. زاویه مصاحبه …

1504 V
2 O