بلاگ

چرا فضای کار اشتراکی؟

امروزه در محل کار، گرایش جدیدی وجود دارد: فضای کار اشتراکی. فضای کار اشتراکی، جایگزینی مبتکرانه برای دفاتر کاری سنتی است. این ابتکار جدید این امکان را برای کارکنان و کارآفرینانن فراهم می آورد که به جای استفاده از اتاق ها …

319 V
0 O
ضوابط محل کار درفضای کار اشتراکی

ضوابط محل کار در فضای کاری اشتراکی

راهنمایی برای همکارانی که می خواهند رفتاری ملایم داشته باشند و به صورت کامل نیروهایشان را به اشتراک بگذارند. خواه فردی باشید که به تازگی وارد فضای کار اشتراکی شده اید یا فقط می خواهید قوانین شراکت خود را تازه کنید، آیین …

327 V
0 O
پنج دلیل برای کار در فضای کار اشتراکی در شرکت های نوپا

پنج دلیل برای کار در فضای کار اشتراکی

فضای کار اشتراکی، از بسیاری جهات، دقیقاً مانند تصویری کلیشه ای است؛ قهوه رایگان، مبلمان هایی برای لم دادن، میز های پینگ پنگ و فوتبال دستی و مجموعه بزرگی از افراد جوان که با کامپیوتر های اپل مشغول به کار هستند. هرچند این …

460 V
0 O