درباره ما

زاویه یک فضای کاری مشترک برای کارآفرینان، فری لنسرها و افراد خلاق است.

در زاویه شما میتوانید با استفاده از فضای کاری حرفه‌ای و بر روی پروژه ها و کسب و کار خود تمرکز داشته کنید وبه شبکه ارزشمندی از افراد و کسب و کار ها دسترسی داشته باشید.

آدرس: امیرآباد، کارگر شمالی، دانشکده فنی دانشگاه تهران، انستیتو نفت، طبقه پنجم

تیم زاویه


ایمان داودیان

مدیر فضای کار اشتراکی زاویه